ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Υ

Επισκευή Desktop – Laptop

Αναβάθμιση Desktop – Laptop

Καθαρισμός Desktop – Laptop

 • Εγκατάσταση Windows
 • Αντικατάσταση μητρικής
 • Αλλαγή συστήματος ψύξης
 • Συναρμολόγηση υπολογιστή
 • Αντικατάσταση κάρτας γραφικών
 • Αναβάθμιση μνήμης RAM
 • Αντικατάσταση τροφοδοτικού
 • Αλλαγή μονάδας DVD
 • Αναβάθμιση υπολογιστή
 • Backup αρχείων
 • Εγκατάσταση προγραμμάτων
 • Αναβάθμιση Drivers
 • Αφαίρεση Ιών
 • Εγκατάσταση περιφερειακώνΕπισκευή καμμένου πυκνωτή

Καθαρισμός υπολογιστη και αλλαγή πάστας επεξεργαστή

Αλλαγή σπασμένης βάσης σε laptop και καθαρισμός